Ngày 10-06-2019 tại văn phòng SNP Hà Nội. Buổi lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa SNP và PLC – Pacific Link College Canada. Hứa hẹn sẽ là một sự hợp tác hoàn hảo cho sự phát triển của cả hai bên trong thời gian sắp tới. Tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam.

Ngày 05-10-2018 tại văn phòng SNP Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác và hội thảo du học việc làm Việt Nam – Canada do SNP và Sprott Shaw College tổ chức. Sự hợp tác toàn diện này hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích lớn cho du học sinh và người lao động Việt Nam tại Canada.

Call Now Button